СВІТОГЛЯД ТРИПІЛЬЦІВ ТА СУЧАСНА УКРАЇНА

DSC 0075«Золотим віком енеоліту» назвав свого часу академік Б.О. Рибаков епоху трипільської культури. Перекази про «золотий вік» залишили нам у спадок давні греки. Так вони називали період, коли люди жили без підневільної праці, без воєн, розбрату й чвар, тому що відчували відповідальність перед природою та світлим початком кожної миті життя, поважали жінок-берегинь, цінували мудрість людей похилого віку та раділи життю. Нещодавно міжнародні вчені-генетики в результаті наукових досліджень підтвердили теорію того, що славетна трипільська культура та цивілізація фактично є прабатьківщиною сучасної України та Східної Європи!

Трипільська культура за назвою села Трипілля (Київська область), де були знайдені перші поселення — одна з найзагадковіших та найцікавіших у світі. На теренах України її відкрив видатний український археолог Вікентій Хвойка (1893 р). Проте пам’ятки ідентичної землеробської культури знайдені не тільки на правобережжі Україні, а й на території Молдови і Румунії, де вони отримали назву «культура Кукутені» (рум. Cultura Cucuteni). Поширення цієї культури простягається від Дністра на заході й до Середнього Придніпров’я на сході.
Ще донедавна українські дослідники та офіційні вчені (археологи, історики, філософи тощо) не наважувалися ідентифікувати трипільців з нашими прото-українськими нащадками, адже над багатьма з них тяжіли стереотипи та ідеологічні заборони тоталітарної радянської доби. Науковий співробітник Інституту археології НАНУ в одному зі своїх інтерв’ю зазначив: «Радянська наука цілком засекретила всі дослідження Трипільської культури, які відбувалися до 1937 року, крім того, вчені-дослідники були розстріляні. Радянська влада ХХ ст., як і царська влада в ХІХ столітті, не могла допустити, щоб український народ мав у своїх історичних здобутках таку яскраву та важливу сторінку, як Трипільська культура. До Жовтневої революції на території України було зібрано понад 300 приватних колекцій Трипільської культури, які потім були «законсервовані» та десь сховані».
«Кожна країна у світі має свої історичні джерела. Однією з легенд України, пов’язаною з прадавньою історією, стала для XX століття трипільська культура, можливо, як символ «золотого віку» — з його добробутом, мудрістю і справедливістю!» — вважає відомий сучасний український археолог М. Відейко у книзі «Трипільська культура. Спогади про золотий вік». 39
Науковці-сходознавці вважають, що трипільці — це нащадки прадавньої культури індоєвропейців, які рухались через Україну до Індії та дали відомі в усьому світі ведичні знання.
Трипільці започаткували для нащадків не тільки місця поселень, але й природні космогонічні моделі та світоглядні основи. Перше і мабуть головне місце в пантеоні Богів трипільців належить Великій Богині — жіночому началу. Друга сакральна «чоловіча» постать — Всевишній Бог.
В традиції індоаріїв Махабхарати — це концепція Богині Радхи та Бога Говінди (С. Наливайко «Індоєвропейські таємниці України» та інші). Всі далі приведені культи також мають свою спорідненість з давніми культами Arya-varta (Індії) в ті часи та понині.
Культ Предків. Поховання покійних під порогом жител чи підлогою (переважно жінок і дітей) і на території поселень (дорослих родичів) свідчать про важливість «загробного» життя в уявленнях трипільців, коли ще не існувало нездоланних перешкод між світом живих і світом мертвих. Можна припустити, що «модельки жител», ці досить відомі різноманітні за типом глиняні вироби, мали культовий характер — як житло Предків, охоронців родини. Наявність у них жертовника та мініатюрного культового посуду може свідчити про поминальні звичаї годування покійних. Так формувалася ідея єдності Роду.
Культ Героїв. Вірогідно, зображення чоловіка з києм (жезлом) у руці — не стільки антропоморфне зображення Героя – чоловіка (пасіонарія – людини, лідера нації здатного жертвувати собою в ім’я суспільства, держави тощо) за Гумельовим ), як конкретний образ героїзованої особистості.
40Культ родючості. Аграрно-магічні дійства трипільського часу мають свої матеріалізовані докази в цілому ряді культового посуду, що використовувався в обрядах напування землі так звані «біноклеподібні» посудини, обрядах викликання дощу – макітри з грудьми, спеціальний обрядовий одяг для танцю дощу (малюнки жриць в спідницях з китицями на подолі), освячення перших плодів (різноманітні курильниці з двома, трьома і чотирма чашами вгорі).
Повага в трипільців була до змії – як символу мудрості та кози — сакральна тварина в святі Коляди (сузір’я Козоріг). Її культ розвинеться пізніше в слов’янських обрядових діях, пов’язаних з магією родючості: «де коза ходить, там жито родить».
Нині українські, британські, американські, німецькі, румунські та інші генетики світу офіційно дійшли висновку, що 55 % сучасних українців походять від трипільців – особливо це простежується в генетичних родових «метахондріях» по жіночій лінії.
Тому вірування, світогляд людей, які жили на теренах стародавньої України нас не залишають байдужими й сьогодні, тому ми маємо право відроджувати не тільки пам’ять про культуру Трипілля, а й відроджувати Україну за принципами доброти, відповідальності перед майбутніми поколіннями, всесвітом та ноосферою. На часі процес підготовки публічного внесення пам’яток Трипільської культури до переліку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Андрій Козка, історик

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*

code