Круглий стіл на тему: «Українська політична нація – фундамент єдності, миру та гармонійного розвитку України», 19 лютого 2015 року

kruglstilОпираючись на українську національну ідею інтеграції культурно-національних і загальнолюдських цінностей, взаємодії і діалогу української титульної нації, корінних народів та етносів, національних меншин, що живуть в Україні і складають нову суспільну формацію Українська політична нація, маючи на меті формування НОВОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ, необхідно створити духовно-культурну базову платформу національної єдності.
Україна – країна, в якій проживає 46 мільйонів людей, розташована не лише в центрi Європи, але й на перетинi найважливiших мiжнародних торгi вельно-економiчних шляхiв та історичному перехрестi свiтових цивiлiзацiй. В усi часи на територiї Руси-України мирно зустрiчались, спiлкувались та cпiвiснували, духовно збагачуючи одне одного, різні народи та цивілізації впродовж багатьох епох… 

kruglstilАНОНС КРУГЛОГО  СТОЛУ

     Опираючись на українську національну ідею інтеграції культурно-національних і загальнолюдських цінностей, взаємодії і діалогу української титульної нації, корінних народів та етносів, національних меншин, що живуть в Україні і складають нову суспільну формацію Українська політична нація, маючи на меті формування НОВОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ, необхідно створити духовно-культурну базову платформу національної єдності.
     Україна – країна, в якій проживає 46 мільйонів людей, розташована не лише в центрi Європи, але й на перетинi найважливiших мiжнародних торгiвельно-економiчних шляхiв та історичному перехрестi свiтових цивiлiзацiй. В усi часи на територiї Руси-України мирно зустрiчались, спiлкувались та cпiвiснували, духовно збагачуючи одне одного, різні народи та цивілізації впродовж багатьох епох. Саме в Україні знаходиться “сонячне сплетiння” всього Евро-Азiйського континенту, бо саме тут в єдиному духовно-креативному сплетiннi зустрiчаеться сучасна захiдно-католицька зi схiдно-православною та мусульманською і іудейською цивiлiзацiями, пiд товщею яких в глибинах народної пiдсвiдомостi та колективного несвiдомого зберiгається арiйсько-ведична генно-цивiлiзацiйна пам’ять. I саме тому вiд того, що вiдбувалось i вiдбувається в Українi, критично залежить доля всього людства.
     В основі існування нації, народу, роду є людська особистість – Людина, з її особливим світосприйняттям, базою знань і глибокими знаннями рідної мови. Рідна мова — мова, з якою людина входить у світ, прилучається до загальнолюдських цінностей у їх національній своєрідності. Рідною мовою для кожної людини є мова її матері.
Рідна мова – це найкоротший, найефективніший шлях до самопізнання, до пізнання душі власного народу. Звернення до духовних джерел етносу є необхідною умовою для усвідомлення національної самобутності і самоусвідомлення своєї неповторності. Отже, знання рідної мови представниками титульної української нації, 130 національних меншин і 8 корінних народів України – це шлях до вдосконалення, до пізнання свого етнічного «Я», гармонійного розвитку кожної особистості і, як складової частини великого Українського народу.
    Століття колоніального поневолення не змогли знищити родову пам’ять Українського народу і через віки постала держава Україна. Консолідуючою силою в нашій державі є українська титульна нація з українською державною мовою та традиціями, звичаями, древньою культурою, народженими ще в протословенські часи становлення європейської цивілізації. Універсальним інструментом об’єднання нації у єдиний життєтворчий організм у просторі і часі – є українська мова.
   Світові економічні кризи початку ХХІ століття співпали із ідеологічним, економічним і соціальним становленням України в умовах самостійності і свободи. Морально-психологічний імпульс національного утвердження впродовж останніх 20 років поволі розбивався в скелі матеріальної скрути, в яку потрапив увесь український народ. Але в складних умовах, в різні періоди свого розвитку, опинялися і інші держави. Та об’єднання навколо національної ідеї вивело із небуття острівну Японію, котра після другої світової війни, маючи обмежені природні сировинні ресурси, зуміла не тільки відродитись, але й увійти до сімки найбагатших країн світу. Національна ідея згуртувала чехів, словаків, угорців, поляків, литовців, латишів, естонців, які за рівнем свого життя відірвалися далеко вперед від українців.
   Щоб Україна стала справжньою демократичною державою необхідно здобути свободу духу – національну ідею, що не тільки уособлює субстанцію народного руху, а й створює й підтримує соціальну рівновагу в суспільстві. Center lingua facit ( рим.) – мова творить народ. З мови починається і мовою зміцнюється держава. В потужній і багатій державі – живуть достойні і впевнені у своєму майбутньому люди.
   Таким чином, усвідомлюючи необхідність реалізації української національної ідеї інтеграції культурно-національних і загальнолюдських цінностей, взаємодії і діалогу української титульної нації, корінних народів та етносів, національних меншин, що живуть в Україні і складають нову суспільну формацію Українська політична нація, ми здатні створити фундамент єдності, миру та гармонійного розвитку України. Ми спроможні створити простір Свободи, Гiдностi i Розвитку. Україна майбутнього – це європейська демократична держава, сильна самоврядуванням, просвітництвом, економікою та свідомими індивідуумами, що виробили консенсус спільного життя.

До участі в круглому столі запрошуються:

Абасов Гурбан Гасанович – народний артист України, голова Азербайджанського культурного центру ім.. М. Магомаєва
Аванесян Ашот Дадікоєвич – Голова Ради національно-культурних громад міста Києва
Авдєєнко Андрій Іванович – академік, дійсний член Української академії наук
Антонюк Валерій Степанович – Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельских християн-баптистів (ВСЦ ЄХБ)
Асланов Тимур – заступник голови Асамблеї національностей України
Афонін Едуард Андрійович – доктор соціологічних наук, професор Національної академії державного управління при Президентові України
Болюра Антоніна Володимирівна – народний депутат України УІ скликання, віце-президент Центру експертних технологій
Бондаровська Валентина Матвіївна – директор Міжнародного гуманітарного центру «Розрада»
Брензович Василь Іванович – голова підкомітету з питань міжнаціональних відносин
Васілічев Юрій Євгенович – комісар Регіонального комісаріату з прав людини у Запорізькій області
Власенко Ольга Іванівна – начальник відділу з питань національностей департаменту культури КМДА
Представник Української православної церкви Київський патріархат (кандидатура погоджується)
Представник Української Автокефальної Православної Церкви (кандидатура погоджується)
Гольденберг Юлія – голова правління Всеукраїнського благодійного фонду «Заради тебе»
Гриневич Лілія Михайлівна – Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки
Григорович Лілія Степанівна – народний депутат України Верховної Ради України з ІІ – VI скликань, Член національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі
Губар Артур Валентинович – головний редактор газети «Український голос»
Джамільов Мустафа – голова підкомітету з питань етнополітики, прав корінних народів та національних меншин України, жертв політичних репресій
Житомирський Олександр Якович – завідувач кафедри мистецтв Запорізької філії Київського національного університету культури та мистецтв, голова Комітету з питань культури та захисту суспільної моралі Запорізької обласної народної ради
Жулинський Микола Григорович – д.ф.н., академік НАН України, директор інституту літератури імені Т.Шевченка НАН України.
Заєць Іван Олександрович – народний депутат ВРУ, І, ІІ, ІІІ, IV та VI скликань
Ісмагілов Саід-хазрат – Муфтій Духовного управління мусульман України «УММА», експерт з шаріатських питань
Йосиф Зісельс – виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України
Квасниця Ірина Юліянівна – президент Західно – Української Асоціації «Спадщина України», член спілки журналістів України
Квіт Сергій Миронович – міністр МОНУ, професор Києво – Могилянської школи журналістики, доктор філологічних наук, доктор філософії
Коваленко Отець Георгій – протоієрей, голова Синодального просвітницького відділу Української Православної Церкви
Комендант Григорій Іванович – президент українського Біблейського товариства
Компанеец Володимир Анатолієвич – президент корпорації «Ресурс»
Кононенко Петро Петрович – д. і. н., професор, академік НАНУ, член Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі
Кононенко Тарас Петрович – д.і.н., професор Київського національного університету імені Т.Шевченка
Костенко Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім.. Корецького
Костицький Василь Васильович – голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, доктор юридичних наук, професор, член-коренспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України
Кремінь Василь Григорович – доктор філософських наук, президент Національної Академії Педагогічних Наук України, голова ТОВ «Знання України»
Кушерець Василь Іванович – д.ф.н., професор, ректор університету «Сучасних знань», директор ТОВ «Знання України»
Лазоркін Віталій Ілліч – полковник, керівник Громадського інституту стратегічних досліджень і впровадження перспективних програм «Перспектива»
Маркелова Тамара – головний редактор суспільно-політичного журналу «Оксамит»
Монастирський Аркадій Ілліч – голова Громадської ради керівників освітніх програм національних громад при Міністерстві освіти і науки України
Мосунов Ніколай Максимович – заступник голови правління МТПЛ – УС, член –кор. УАННП, Центру соціокультурного проектування, Міжнародного товариства прав людини (Українська секція)
Петрів Олекса – Митрофорний протоієрей УГКЦ
Полевий Володимир – заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО України
Райчинець Анатолій Васильович – заступник генерального секретаря Українського Біблійного Товариства (УБТ)
Рабин Реувен Стамов – офіційний представник всесвітнього руху традиційного іудаїзму в Україні, голова правління Українського благодійного фонду «Міллі»
Рудзкік Олег – Духовне управління мусульман України «УММА»
Сенюк Юрій Володимирович – к.ф-м.н., д.е.н., академік Української Академії Наук, голова правління Міжнародного індустріального парку.
Садаєв Салман – голова правління ВГО «Діаспора чеченського народу»
Слюсаревський Микола Миколайович – директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України
Соколовський Валентин Іванович – Верховний отаман ГС «Об’єднане козацтво України»
Тагієв Ровшан Сурхай Огли – голова Асамблеї Національностей України
Шейх Ахмед Тамім – Муфтій України
Шейх Рустам Гафурі – заступник Муфтія України
Отець Ципріан Чоп – представник Римсько-Католицької Церкви
Челомбітько Вікторія Юріївна – заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА
Шарафетдінов Петро Ільясович – керівник Всеукраїнського татарського культурного центру «Туган тел» (Рідна мова)

ОГРКОМІТЕТ КРУГЛОГО СТОЛУ
Модератор: Квасниця Ірина Юліанівна 044 569 53 47; 067 508 87 40
Секретар Дубовик Алла Анатоліївна 044 569 53 47; 044 569 53 46
Email: ukr.spadshina@gmail.com

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

*

code